Wspomagam rozwijające się firmy w budowaniu lub porządkowaniu procesów biznesowych, np. sprzedaży, marketingu, wdrożeń i innych.

Współpracuję bezpośrednio z Zarządami i kadrą zarządzającą firm, by mieli wszystkie środki i kwalifikacje do tego, by budować firmy, które mogą się rozwijać bez przeszkód.

Pomagam tworzyć zdrową i solidną kulturę organizacyjną, by ludziom pracowało się lepiej.

Uczestniczę w procesach zatrudniania i onboardingu.


Poczytaj o 3 głównych obszarach, którymi zajmuję się z powodzeniem na co dzień.