Czy czujesz, że Twoja praca nie daje Ci satysfakcji?

Jeśli tak, to konsultacja kariery jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Konsultacja kariery to indywidualne spotkanie, by zdiagnozować Twoją sytuację zawodową, określić Twoje cele i potrzeby, oraz zaplanować konkretne kroki do ich realizacji.

Marta Domasz

Konsultacja kariery

Skorzystaj z mojego doświadczenia i wiedzy. Pomogę Ci odnaleźć swoją drogę zawodową i osiągnąć sukces.

Co zyskasz dzięki konsultacjikariery?

1

Jasność co do swojej sytuacji zawodowej i celów

4

Plan działania do realizacji swoich zamierzeń

2

Analizę swoich mocnych
i słabych stron

5

Wsparcie i motywację do zmiany

3

Określenie swoich wartości, pasji i preferencji

6

Dostęp do narzędzi i materiałów pomocniczych

Jak wygląda konsultacja kariery?

  • Konsultacja trwa 60 minut i odbywa się online lub stacjonarnie
  • Przed spotkaniem otrzymasz krótki formularz do wypełnienia
  • Podczas spotkania omówisz ze mną swoją sytuację i cele
  • Otrzymasz ode mnie feedback, poradę i rekomendacje

Jak się zapisać na konsultację kariery?

  • Skontaktuj się ze mną przez formularz kontaktowy lub telefonicznie
  • Umów termin i formę spotkania
  • Dokonaj płatności za usługę (150 zł)
  • Ciesz się ze swojej decyzji i przygotuj się na spotkanie zgodnie z rekomendacjami z maila!