Na co dzień współpracuję z Zarządami i kadrą menadżerską firm, które dążą do rozwoju i chcą zmiany w swoim funkcjonowaniu.

Ludzie są główną wartością firmy. Nie tylko ludzie na szczycie, ale każda jednostka, budująca organizację.

Kultura firmy jest kluczowa, przy budowaniu sprawnie funkcjonującego biznesu.

Oferuję usługi doradcze w zakresie ludzi i kultury organizacyjnej dla Twojej firmy. W ramach tej usługi pomagam w analizie potrzeb, opracowaniu strategii oraz wsparciu w zakresie ludzi i kultury organizacyjnej.

Dzięki mojemu doświadczeniu i wiedzy jestem w stanie pomóc Ci stworzyć pozytywną kulturę organizacyjną oraz skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi.

Współpracując ze mną, zyskujesz:

  • Wsparcie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – dzięki mojej pomocy możesz skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi w Twojej firmie.
  • Opracowanie strategii HR – dzięki mojej pomocy możesz opracować strategię HR dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.
  • Stworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej, która będzie zgodna z celami Twojej firmy,
  • Wsparcie ekspertów HR, którzy przejmą odpowiedzialność za Twoje HR w czasie wymiarze zgodnym z Twoimi potrzebami
  • Narzędzia do weryfikacji wydajności Twojego zespołu, które umożliwią osiąganie celów
  • Checklisty których potrzebujesz, aby Twój HR był bardziej przewidywalny i mierzalny